[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

shady

4/4/2005 8:40:00 PM

oOO ?IUIEE OAEIE ?I?OIO:
EAE ? HTML UA?OOEAOO *.exe ?AEIU ?I OOUIEAI,
?OI AU IA IOIAOAOAIEOO IEIUEE OIEOAIAIEN E IOEOUOEN?!
iIOAO EAE-OI ?AOAU Java Script?

UAOAIAA AIACIAAOAI!
3 Answers

Malkin S.A.

4/5/2005 8:50:00 AM

0

Zlotko Aleksandr wrote:
> oOO ?IUIEE OAEIE ?I?OIO:
> EAE ? HTML UA?OOEAOO *.exe ?AEIU ?I OOUIEAI,
> ?OI AU IA IOIAOAOAIEOO IEIUEE OIEOAIAIEN E IOEOUOEN?!
> iIOAO EAE-OI ?AOAU Java Script?
>
> UAOAIAA AIACIAAOAI!

ACA - AA?AEOA AOOC AOOCO ? EOII OOINII? ?IUA?EEE?AAI, ?EOOOI?, A III ?OA
AOAAO IOEOU?AOOON AAU IAIA, AA? :)))
&#247;OA ?OI IIOII ?OOA?INOO- <object>..</object>.

--
iU AAIAAI, OI, ?OI ?U IOEAAAOA.

Chapaev

4/5/2005 8:54:00 AM

0

> &#247;&#211;&#197; &#222;&#212;&#207; &#205;&#207;&#214;&#206;&#207; &#215;&#211;&#212;&#193;&#215;&#204;&#209;&#212;&#216;- <object>..</object>.
&#225; &#215; &#220;&#212;&#207;&#212; object &#205;&#207;&#214;&#206;&#207; &#212;&#193;&#203;&#207;&#202; <censored> &#208;&#207;&#206;&#193;&#208;&#201;&#200;&#201;&#215;&#193;&#212;&#216;, &#222;&#212;&#207; &#201; &#206;&#197; &#212;&#207;&#204;&#216;&#203;&#207; exe
&#194;&#213;&#196;&#197;&#212; &#218;&#193;&#208;&#213;&#211;&#203;&#193;&#212;&#216;&#211;&#209;...

Malkin S.A.

4/5/2005 9:40:00 AM

0

Chapaev wrote:
>>&#247;OA ?OI IIOII ?OOA?INOO- <object>..</object>.
>
> a ? UOIO object IIOII OAEIE <censored> ?IIA?EEE?AOO, ?OI E IA OIIOEI exe
> AOAAO UA?OOEAOOON...
>
uOI OOA AOOCIE ?I?OIO, OICIAOEOO :) ?AII?AE IA O?OAUE?AI ?OI OAEOAOIIOOO.

--
iU AAIAAI, OI, ?OI ?U IOEAAAOA.