[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Forums >

ntu-kpi.comp.programming

[Help]Visual C++

shady

4/12/2005 10:11:00 PM

aOIE EOI-OI UIAAO EAE IIOII ?U?AOOE EUIAOAOAIEA IA EII?EA ? AEAIICI?II
IEIA- IOUI?EOAOO. ?OEIAO O ioai IA ?AUAO.
i?AIO IAAI.

uAOAIAA AIACIAAOAI.
1 Answer

Alexander S. Evtushenko

4/13/2005 9:37:00 PM

0

Zlotko Aleksandr ?EUAO:
> aOIE EOI-OI UIAAO EAE IIOII ?U?AOOE EUIAOAOAIEA IA EII?EA ? AEAIICI?II
> IEIA- IOUI?EOAOO. ?OEIAO O ioai IA ?AUAO.
> i?AIO IAAI.

CButton *btn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_BUTTON1);
btn->SetIcon(AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON_OPEN));


--
With best regards Evtushenko Alexander aka Alex_r
ICQ: 109722773
E-mail: alex_r@astral.ntu-kpi.kiev.ua