[lnkForumImage]
TotalShareware - Download Free Software

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
Asp Forum
 Home | Login | Register | Search 


 

Stix

4/11/2005 10:10:00 PM

äÅÎØ ÄÏÂÒÙÊ ×ÓÅÍ!

åÓÔØ ÐÒÅÄÐÏÌÏÖÉÍ ÞÅÔÙÒÅ Ip-ÛÎÉËÁ, ÐÏÞÔÕ Ó ËÏÔÏÒÙÈ ÎÁÄÏ ËÉËÁÔØ É
ÏÔÆÉÌØÔÒÏ×ÁÎÎÕÀ ÏÔÐÒÁ×ÌÑÔØ ÐÏÍÉÍÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ ÎÁ ÅÝ£ ÏÄÉÎ ËÁËÏÊ-ÌÉÂÏ ÁÄÒÅÓ...

þÔÏ ÐÉÓÁÔØ × ËÏÎÆÉÇÅ?

úÁÒÁÎÅÅ ÓÐÁÓÉÂÏ! :)

3 Answers

Malkin S.A.

4/12/2005 11:11:00 AM

0

Stix wrote:
> aAIO AIAOUE ?OAI!
>
> aOOO ?OAA?IIIOEI ?AOUOA Ip-UIEEA, ?I?OO O EIOIOUE IAAI EEEAOO E
> IO?EIOOOI?AIIOA IO?OA?INOO ?IIEII IOII?IICI IA AY? IAEI EAEIE-IEAI AAOAO...
>
> ?OI ?EOAOO ? EII?ECA?
>
> uAOAIAA O?AOEAI! :)
>
man procmail

--
iU AAIAAI, OI, ?OI ?U IOEAAAOA.

Moderator

4/12/2005 6:21:00 PM

0


Mon, 11 Apr 2005 22:09:40 +0000 (UTC)
"Stix" <stix@astral.ntu-kpi.kiev.ua>

uAIA?AIEA [*] -- offtopic.


* On Mon, 11 Apr 2005 22:09:40 +0000 (UTC) you wrote:

> aAIO AIAOUE ?OAI!

> aOOO ?OAA?IIIOEI ?AOUOA Ip-UIEEA, ?I?OO O EIOIOUE IAAI EEEAOO E
> IO?EIOOOI?AIIOA IO?OA?INOO ?IIEII IOII?IICI IA AY? IAEI EAEIE-IEAI AAOAO...

> ?OI ?EOAOO ? EII?ECA?

> uAOAIAA O?AOEAI! :)

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 11. The Flower Kings - [Retropolis] - The Road Back Home [08:57] [stopped]

Moderator

4/12/2005 6:22:00 PM

0


Tue, 12 Apr 2005 11:11:17 +0000 (UTC)
"Malkin S.A." <s.malkin@viva-solutions.com>

uAIA?AIEA [*] -- offtopic.


* On Tue, 12 Apr 2005 11:11:17 +0000 (UTC) you wrote:

> Stix wrote:
> > aAIO AIAOUE ?OAI!
> > aOOO ?OAA?IIIOEI ?AOUOA Ip-UIEEA, ?I?OO O EIOIOUE IAAI EEEAOO E
> > IO?EIOOOI?AIIOA IO?OA?INOO ?IIEII IOII?IICI IA AY? IAEI EAEIE-IEAI
> > AAOAO...
> > ?OI ?EOAOO ? EII?ECA?
> > uAOAIAA O?AOEAI! :)
> man procmail

> --
> iU AAIAAI, OI, ?OI ?U IOEAAAOA.

--
With Respect, ICQ# 34006064 ftp://reali...
Yuriy [haze at reality.org.ua] [Ahraywah Ohmankogah Skeeda]

np: 11. The Flower Kings - [Retropolis] - The Road Back Home [08:57] [stopped]